Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Biệt Thự

Amazing villa bay front

8031 N Ola Ave, Tampa, FL 33604, USA

P.Ngủ: 4P.Tắm: 3Diện Tích: 2200Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 990.000đ31.000đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 3Diện Tích: 2200Sq Ft

Giá: 990.000đ31.000đ/sq ft

4 năm trước

Biệt Thự

Gorgeous villa

5098 N Hale Ave, Tampa, FL 33614, USA

P.Ngủ: 6P.Tắm: 3Diện Tích: 4300Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 25.000đ/mo

P.Ngủ: 6P.Tắm: 3Diện Tích: 4300Sq Ft

Giá: 25.000đ/mo

4 năm trước

Biệt Thự

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 2540Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 7.599.000đ18.900đ/sq ft

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 2540Sq Ft

Giá: 7.599.000đ18.900đ/sq ft

4 năm trước

Biệt Thự

Villa with pool for sale

162 NE 44th St, Miami, FL 33137, USA

P.Ngủ: 5P.Tắm: 2Diện Tích: 3450Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 3.900.000đ17.500đ/sq ft

P.Ngủ: 5P.Tắm: 2Diện Tích: 3450Sq Ft

Giá: 3.900.000đ17.500đ/sq ft

4 năm trước

Biệt Thự

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4100Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 1.750.000đ7.500đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4100Sq Ft

Giá: 1.750.000đ7.500đ/sq ft

4 năm trước

Biệt Thự

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2170Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 3.700.000đ9.900đ/sq ft

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2170Sq Ft

Giá: 3.700.000đ9.900đ/sq ft

4 năm trước

Biệt Thự

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Biệt Thự

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 1.599.000đ15.000đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 1.599.000đ15.000đ/sq ft

4 năm trước