Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Chung Cư

Ample apartment

1629 Miami Rd, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 2300Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 1.900đ/mo

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 2300Sq Ft

Giá: 1.900đ/mo

4 năm trước

Chung Cư

Renovated apartment at last floor

720 SE 12th Ct, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1500Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 2.200đ/mo

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1500Sq Ft

Giá: 2.200đ/mo

4 năm trước

Chung Cư

Modern apartment

1724 S Manhattan Ave, Tampa, FL 33629, USA

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 2149Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 450.000đ2.800đ/sq ft

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 2149Sq Ft

Giá: 450.000đ2.800đ/sq ft

4 năm trước

Chung Cư

Relaxing apartment ocean view

640 Riviera Dr, Tampa, FL 33606, USA

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2700Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 250.000đ2.300đ/sq ft

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2700Sq Ft

Giá: 250.000đ2.300đ/sq ft

4 năm trước