Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Đất Nền

Modern apartment

7398 Popham Dr, Fort Myers, FL 33919, USA

P.Ngủ: 1P.Tắm: 1Diện Tích: 1340Sq Ft

Kiểu dự án: Đất Nền

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 1.790đ/mo

P.Ngủ: 1P.Tắm: 1Diện Tích: 1340Sq Ft

Giá: 1.790đ/mo

4 năm trước

Đất Nền

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Đất Nền

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 459.000đ2.560đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 459.000đ2.560đ/sq ft

4 năm trước

Đất Nền

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

P.Ngủ: 5P.Tắm: 2Diện Tích: 5400Sq Ft

Kiểu dự án: Đất Nền

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 3.550.000đ2.560đ/sq ft

P.Ngủ: 5P.Tắm: 2Diện Tích: 5400Sq Ft

Giá: 3.550.000đ2.560đ/sq ft

4 năm trước