Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Nhà Phố

Luxury family home

3516 N 10th St, Tampa, FL 33605

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

4 năm trước

Nhà Phố

Luxury home ocean view

2103 Bayview Dr, Fort Lauderdale, FL 33305

P.Ngủ: 4P.Tắm: 1Diện Tích: 2600Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 760.000đ3.200đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 1Diện Tích: 2600Sq Ft

Giá: 760.000đ3.200đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Family home

4808 W Melrose Ave, Tampa, FL 33629

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4300Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 11.500đ/mo

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4300Sq Ft

Giá: 11.500đ/mo

4 năm trước

Nhà Phố

Comfortable family home

1815 W Jetton Ave, Tampa, FL 33606

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2760Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 550.000đ2.300đ/sq ft

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2760Sq Ft

Giá: 550.000đ2.300đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Luxury family home

671 Geneva Pl, Tampa, FL 33606

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 670.000đ6.500đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 670.000đ6.500đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Luxury family home

3201 S Omar Ave, Tampa, FL 33629, USA

P.Ngủ: 5P.Tắm: 3Diện Tích: 3170Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 870.000đ8.500đ/sq ft

P.Ngủ: 5P.Tắm: 3Diện Tích: 3170Sq Ft

Giá: 870.000đ8.500đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1450Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 890.000đ3.690đ/sq ft

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1450Sq Ft

Giá: 890.000đ3.690đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 2150Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 758.000đ3.690đ/sq ft

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 2150Sq Ft

Giá: 758.000đ3.690đ/sq ft

4 năm trước