Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Oficetel

Ample Modern Loft

2621 NE 17th St, Fort Lauderdale, FL 33305

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 2.500đ/mo

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Giá: 2.500đ/mo

4 năm trước

Oficetel

Luxury Loft ocean view

1137 NW 15th St, Fort Lauderdale, FL 33311

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 1749Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 899.000đ7.600đ/sq ft

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 1749Sq Ft

Giá: 899.000đ7.600đ/sq ft

4 năm trước

Oficetel

Gorgeous apartment bay front

9998 N 29th St, Tampa, FL 33612, USA

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 3780Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 12.000đ/mo

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 3780Sq Ft

Giá: 12.000đ/mo

4 năm trước