Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Oficetel

Ample Modern Loft

2621 NE 17th St, Fort Lauderdale, FL 33305

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 2.500đ/mo

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Giá: 2.500đ/mo

4 năm trước

Đất Nền

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Đất Nền

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 459.000đ2.560đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 459.000đ2.560đ/sq ft

4 năm trước