Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Nhà Phố

Luxury family home

3516 N 10th St, Tampa, FL 33605

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

4 năm trước