Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Oficetel

Ample Modern Loft

2621 NE 17th St, Fort Lauderdale, FL 33305

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Vincent Fuller

4 năm trước

Giá: 2.500đ/mo

P.Ngủ: 3P.Tắm: 1Diện Tích: 2450Sq Ft

Giá: 2.500đ/mo

4 năm trước

Chung Cư

Ample apartment

1629 Miami Rd, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 2300Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 1.900đ/mo

P.Ngủ: 2P.Tắm: 1Diện Tích: 2300Sq Ft

Giá: 1.900đ/mo

4 năm trước

Chung Cư

Renovated apartment at last floor

720 SE 12th Ct, Fort Lauderdale, FL 33316, USA

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1500Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 2.200đ/mo

P.Ngủ: 3P.Tắm: 2Diện Tích: 1500Sq Ft

Giá: 2.200đ/mo

4 năm trước

Nhà Phố

Family home

4808 W Melrose Ave, Tampa, FL 33629

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4300Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 11.500đ/mo

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 4300Sq Ft

Giá: 11.500đ/mo

4 năm trước