Khoảng giá: Từ Tới

So Sánh Dự Án

Nhà Phố

Luxury family home

3516 N 10th St, Tampa, FL 33605

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

P.Ngủ: 4P.Tắm: 2Diện Tích: 1200Sq Ft

Giá: 670.000đ1.300đ/mo

4 năm trước

Oficetel

Luxury Loft ocean view

1137 NW 15th St, Fort Lauderdale, FL 33311

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 1749Sq Ft

Kiểu dự án: Oficetel

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 899.000đ7.600đ/sq ft

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 1749Sq Ft

Giá: 899.000đ7.600đ/sq ft

4 năm trước

Nhà Phố

Luxury home ocean view

2103 Bayview Dr, Fort Lauderdale, FL 33305

P.Ngủ: 4P.Tắm: 1Diện Tích: 2600Sq Ft

Kiểu dự án: Nhà Phố

Brittany Watkins

4 năm trước

Giá: 760.000đ3.200đ/sq ft

P.Ngủ: 4P.Tắm: 1Diện Tích: 2600Sq Ft

Giá: 760.000đ3.200đ/sq ft

4 năm trước

Chung Cư

Modern apartment

1724 S Manhattan Ave, Tampa, FL 33629, USA

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 2149Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Samuel Palmer

4 năm trước

Giá: 450.000đ2.800đ/sq ft

P.Ngủ: 1P.Tắm: 2Diện Tích: 2149Sq Ft

Giá: 450.000đ2.800đ/sq ft

4 năm trước

Chung Cư

Relaxing apartment ocean view

640 Riviera Dr, Tampa, FL 33606, USA

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2700Sq Ft

Kiểu dự án: Chung Cư

Michelle Ramirez

4 năm trước

Giá: 250.000đ2.300đ/sq ft

P.Ngủ: 2P.Tắm: 2Diện Tích: 2700Sq Ft

Giá: 250.000đ2.300đ/sq ft

4 năm trước